Regulamin

Regulamin Parady Motocykli Motobambownia w dniu 14 lipca 2018
Zlot motocyklowy Pińczów - VII Motobambownia 2018

Program Parady:
Termin – 14 lipca 2018.
Czas trwania:
9.00-15.30. Przyjazd motocyklistów przy ul. Paki 26, zapoznanie uczestników z regulaminem parady
9.30 – rozpoczęcie formowania Parady
10.00 – zabezpieczenie miasta przez służby porządkowe
10.00 – rozpoczęcie parady - przejazd
14.00. – wjazd i postój w Busku-Zdroju - obiad
15.30 - zakończenie Parady na OSIR- Pińczów
Regulamin Parady
- warunkiem udziału w paradzie jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu parady, który jest dostępny na stronie internetowej: , na facebooku: , a także będzie udostępniony uczestnikom parady podczas zbiórki w dniu 14 lipca 2018r. na OSIR Pińczów przy ul Pałęki 26, w godz. od 9.00 – 10.00, w widocznych miejscach na tablicach.
- poprzez fakt uczestnictwa w paradzie, kierowca - uczestnik i wszyscy członkowie jego załogi przyjmują bez zastrzeżeń przepisy Regulaminu Parady Motocykli Motobambownia;
- organizator w pierwszej kolejności kwalifikuje do udziału w Paradzie Parady Motocykli Motobambownia pojazdy stylizowane, specjalnie przygotowywane do udziału w Paradzie Parady Motocykli Motobambownia i nawiązujące do klimatu imprezy;
- na uczestnikach Parady spoczywa obowiązek poruszania się zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego;
- uczestnicy, którzy poruszają się w kolumnie, ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia związane z ruchem ich pojazdu;
- uczestnicy Parady Parady Motocykli Motobambownia poruszają się wg. ustalonej trasy;
- trasa Parady Aut Zabytkowych i Motocykli przebiegać będzie na wyłączonych czasowo z ruchu odcinkach dróg, z tym, że uczestników nie zwalnia to z obowiązku przestrzegania przepisów prawa ruchu drogowego, tym samym kierowca przyjmuje do wiadomości, że Organizator upoważniony jest do skontrolowania stanu trzeźwości alkomatem;
- w Paradzie Motocykli Motobambownia mogą uczestniczyć wyłącznie motocykle, oraz pojazdy zabezpieczające, posiadające ważne badania techniczne oraz ważne OC;
- pojazdem uczestniczącym w Paradzie Motocykli Motobambownia może jechać ilość osób określona w dowodzie rejestracyjnym;
- podczas trwania Parady Motocykli Motobambownia kierowca jedzie z szybkością i w szyku ustalonym przez Organizatora;
- uczestnicy Parady Motocykli Motobambownia biorą udział w imprezie na własne ryzyko, przejmują na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z ich winy szkody, a tym samym zrzekają się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora;
- pojazdy i kierowcy, którzy nie zapoznali się z regulaminem parady, nie mogą uczestniczyć w paradzie.
Zgodnie z USTAWĄ z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.(Dz. U. Nr 98, poz. 602) Art. 60. 1. Zabrania się: 1) używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim.
*Ewentualne pytania związane z udziałem w Paradzie prosimy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: bravedogspinczow@gmail.com lub pod nr tel. ....

Na trzy dni przed paradą, tj. do dnia 10.07.2018r. zostanie wystosowany następujący komunikaty do mieszkańców, który zostanie umieszczony na tablicach ogłoszeniowych w mieście oraz na stronie www Pińczów.com
W dniu 14 lipca 2018r. (sobota) w godz. 10,00-10.30 w czasie „Parady Motocykli Motobambownia”, zostaną wyłączone całkowicie z ruchu na czas przejazdu następujące ulice : Organizatorzy Parady serdecznie przepraszają Mieszkańców miasta i przybyłych Gości za utrudnienia w ruchu. Wprowadzone zmiany zapewnić mają bezpieczeństwo ruchu podczas święta motocyklistów. 
Kreator stron internetowych - strona bez programowania