Klub Motocyklowy Brave Dogs Polska Chapter Pińczów 
ul. 3-go Maja 40 28-400 Pińczów 
nr. konta MBank 
72114020040000390276050635
regulamin Paradzy Motocykli Motobambownia 

13-15.07.2018 Zlot Motocyklowy Pińczów

Motobambownia 2018

Kaplica św. Anny jest wytworem warsztatu Santi Gucciego, który prawdopodobnie ją projektował. Kapliczka powstała w 1600 r. Jej fundatorem był Zygmunt Myszkowski. Jest to budowla manierystyczna, zbudowana na rzucie kwadratu i przykryta kopułą z latarnią. W pobliżu na wzgórzu stoją kamienne figury z 1 poł. XIX w.: św. Pawła, św. Tekli oraz św. Michała Archanioła.
Drukarnia ariańska (XVI/XVII w.).
Pińczów
Zespół klasztoru Reformatów

Klasztor ufundował w 1587 r. biskup krakowski Piotr Myszkowski. Rozległy teren klasztoru otacza mur z XVII-XVIII w. Wewnątrz stoi murowany kościół Nawiedzenia NMP, do którego od południa przylega piętrowy budynek klasztoru.

Kościół jest budowlą późnorenesansową, jednonawową. Ołtarz główny i tabernakulum są barokowe. Po obu stronach kościoła znajdują się kwadratowe kaplice zwieńczone kopułami z latarniami: od północy św. Jana Nepomucena, od południa Pana Jezusa (dawniej św. Anny). Ołtarze boczne pochodzą z połowy XVII w. Obraz Matki Boskiej Mirowskiej jest najcenniejszym spośród wszystkich w kościele. Jest kopią obrazu Matki Boskiej Śnieżnej z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore. Przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem i unoszącym się Duchem Świętym.

Klasztor barokowy (1686-1706), przylegający do kościoła od południa jest budowlą piętrową, czteroskrzydłową, z wirydarzem otoczonym krużgankami. Na ścianie przedsionka wisi barokowy krucyfiks z końca XVII w. W klasztorze przechowywana jest kolekcja drewnianych, XVII-wiecznych figurek jasełkowych, które są wielką atrakcją.
Przy klasztorze znajduje się dziedziniec odpustowy, otoczony murem (1684-1688).
Synagoga późnorenesansowa, powstała na przełomie XVI i XVII w. W przedsionku umieszczone są cenne malowidła z XVII w. Najstarsze inskrypcje datowane są na lata 1608-1609 r. Gruntowny remont synagogi i konserwację polichromii zakończono w 2002 r. W mur otaczający budynek wmurowano macewy pochodzące z nieistniejących już pińczowskich cmentarzy żydowskich.
Kościół manierystyczno-barokowy zbudowano w latach 1642-1655 z wykorzystaniem murów kościoła gotyckiego z poł. XV w. Wchodzi on w skład dawnego zespołu klasztornego oo. paulinów. Jest świątynią trójnawową, bazylikową, z gotycką kruchtą i barokową kaplicą kopułową, dobudowaną w latach 1720-1730, o bogatej stiukowej dekoracji sklepień.

W samym kościele można obejrzeć bogatą dekorację malarską i geometryczną dekorację sztukatorską powstałą w 1642 i ok. 1682. Przez pewien czas był to kościół pauliński, pochowano w nim reformatora Jana Łaskiego. W latach 1647-1650 klasztorem mieszczącym się przy kościele kierował ks. Augustyn Kordecki, znana postać w dziejach Polski, późniejszy przeor klasztoru paulinów na Jasnej Górze.

Obecnie pomieszczenia dawnego klasztoru zajmuje Muzeum Regionalne.Przed kościołem stoi imponujących rozmiarów barokowa dzwonnica, wzniesiona w końcu XVII w. Umieszczone są na niej stare dzwony; jeden z nich ufundował biskup Oleśnicki.
W ogrodzeniu pałacowym umieszczone były cztery baszty, z których jedna zachowała się do dziś i położona jest w południowej części przypałacowego parku. Jedyny pawilon ogrodowy ( baszta ogrodowa), który pozostał powstał w końcu XVI w.

Jest budowlą późnorenesansową prawdopodobnie wzniósł ją Santi Gucci artysta z Florencji. Jest to niewielka jednopiętrowa budowla na planie pięciokąta, nakrywa ją namiotowy dach kryty gontem. Baszta jest zwieńczona konsolowym gzymsem z liśćmi akantu, prowadzi do niej portal z herbem Jastrzębiec Myszkowskich.
Była kiedyś prawdopodobnie ozdobiona balkonem bądź gankiem, po którym pozostały kamienne wsporniki. Okrągło-łukowe w obramieniach okna na piętrze, na parterze podobne tylko dużo mniejsze. Stan obiektu wymagający remontu.
Pałac Wielopolskich jest budowlą barokowo-klasycystyczną, został wzniesiony w latach 1773-1799. Jest piętrowy, ze skrzydłem przy narożu północnym, zakończonym manierystycznym pawilonem z końca XVI w. Wnętrze pałacu zostało przebudowane w XIX w. Front budynku przedziela kordonowy gzyms, obramienia okien zdobią stiukowe zworniki i girlandy kwiatowe.
Kolejka wąskotorowa Ciuchcia "Expres Ponidzia" działa nieprzerwanie od 1992 roku i stanowi jeden z największych skarbów i atrakcji turystycznych ziemi świętokrzyskiej, przyciągając turystów z Polski i zagranicy. Wyprawa po Ponidziu kolejką, z towarzyszącym jej charakterystycznym stukotem kół i kołysaniem wagoników, dostarcza niepowtarzalnych wrażeń i jest obowiązkowym punktem każdej wycieczki do Pińczowa. Dodatkową atrakcją są biesiady przy ognisku i muzyce na stacji Umianowice.
Kreator stron internetowych - strona bez programowania